icon
Türkiye'nin Her Yerinden 444 36 98
Türkiye'de Veri Kurtarma Sektörü

Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de veri kurtarma faaliyetleri bilişim sektörü ile paralel olarak gelişmekle birlikte tarihçesi çok eskiye dayanmamaktadır. Özellikle son 10 yılda kullanıcıların depolama ihtiyaçlarının artması, sabotaj, virüs , kullanıcı hataları vb. nedenlerle veri kayıplarının artması karşısında artan veri kurtarma talepleri karşısında ivme kazanan sektör gelişimini devam ettirmektedir.

Ülkemizde özellikle bu konuda üniversitelerin ve özel eğitim kurumlarının herhangi bir teknik ve meslek eğitim vermemesi nedeni ile bu alanda yetişmiş insan gücü çok azdır. Daha çok yurtdışındaki özel laboratuvarlar ve eğitim kurumlarında uzun, zorlu ve maliyetli bir eğitimden sonra personel gücü karşılanabilmektedir.

Tüm bunlara rağmen bilişim sektörünün başka alanlarında faaliyet gösteren bir takım kişi veya kurumların yetkinlik ve ehliyetleri olmadığı halde bilinçsizce bu alanda faaliyet gösterdiği gerçeğiyle karşılaşmaktayız. Genel anlamda veri kurtarma işlemlerindeki bir çok başarısızlık ve geri dönülemez veri kayıpları , bu gibi kişi ve kurumların amatör düzeydeki müdahaleleri nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Bu firmalar çoğunlukla disklere fiziksel müdahale imkan ve yeterlilikleri bulunmadığından fiziksel arızalı disklerde veri kayıplarının artmasına yol açmaktadırlar. Yazılımsal veri kayıplarında da aynı durum maalesef geçerlidir.

Bunun yanısıra sektörel bazda denetimin ve sertifikasyonun çok yetersiz olması ve internet odaklı yoğun haksız reklam ve uygulamalarla kullanıcılar maalesef yalnış yönlendirilebilmektedir. Kullanıcıların veri kurtarma firması tercihi yaparken dikkat etmesi gereken konular genel olarak şunlardır;

- Firmanın kurumsal ve güvenilir bir firma olması

- Özelde sadece bu alanda faaliyet göstermesi

- Kalite standartlarına uygunluk ve sertifikasyon (Somut ve şeffaf bir şekilde talep edilmeksizin müşteri adaylarına gerekli belgeleri gösterebiliyor olması )

- Personelin alanında ihtiyaç duyulan gerekli eğitimlerini tamamlamış ve konusunda uzman olması,

- Veri gizliliği politikasını bir sözleşme ile müşteriye güvence olarak sunabilmesi ve güvenirliliği,

- Fiyatlandırma konusunda müşteriye ürün kabul aşamasında çıkabilecek tüm maliyetler hakkında detaylı bilgi verebilmelidir. Ayrıca müşteri süpriz fiyatlar ile karşılaşmak istemiyor ise mutlaka ürünü teslim etmeden önce çıkabilecek tüm maliyetler konusunda bilgilendirme yapabilen firmalar tercih edilmelidir.

-Referanslarının sorgulanabilir, somut ve gerçekçi olması gerekmektedir. Talep halinde müşteri tarafından referans olarak gösterilen kişi ve kurumlardan söz konusu firma ile ilgili referans teyidi alınabilmelidir.

-Firmanın donör disk stoğunun veri kurtarma işlemlerinin başarısı ve daha düşük maliyetler elde edebilmek için yeterli olduğu sorgulanabilir ve denetlenebilir olmalıdır.

Bknz : https://www.goldverikurtarma.com/donor-disk-nedir

- Firmanın tamamen kendi imkanları ve laboratuvar olanakları ile faaliyet gösteren bir olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü sektörde bir çok veri kurtarma firması aslında kendisi doğrudan müdahale ve bu alanda hizmet vermemesine rağmen (komisyonculuk veya aracılık şeklinde) faaliyet göstermektedir.

- Analiz ve veri kurtarma işlemlerinin nekadar süreceği önceden makul ölçüde aleni ve sorgulanabilir olması, en az veri kurtarma işleminin başarılı olması kadar önemli olduğundan kullanıcıların bu hususa da mağdur olmamaları için dikkat etmeleri gerekmektedir.

-Mümkün ise firmanın çalışma alanı, fiziki ortamı ve çalışma koşulları müşteri tarafından yerinde görülmelidir.

-Müşteri kendi işlemini yapan teknik personellere gerek duyulduğunda ulaşabilmeli ve anlaşılabilir bir şekilde teknik bilgi alabilmelidir.

Sonuç olarak Veri Kurtarma Sektörü ülkemizde ve dünyada gelişmekte olan bir sektör olup GOLD DATA Laboratuvarları gibi güvenilir ve ileri teknoloji kullanan kurumsal firmalar tercih edilmelidir. Zira veri kaybı sonrasında veri kurtarma firmasında yapılacak ilk tercih çoğu zaman veri kurtarma şansını doğrudan etkilemektedir.