icon
Türkiye'nin Her Yerinden 444 36 98

Tüm bilgisayarlarda, verilerin daha güvenli saklanabilmesi ve bilgisayarlarda daha hızlı kullanılması için sunucular kullanılır. İntel sunucular da yoğun kullanılan, tercih edilen sunucu modelleridir.

Herhangi bir nedenle sunucuda yaşanan arızalar, şirketiniz ya da sizin için çok önemli bilgi, belge, doküman, görüntü, dosya içerebilir. Sunucu arızalarıyla karşılaştığınızda GOLD DATA firmasının sunucu kurtarmahizmetine başvurabilirsiniz. GOLD DATA ile ulaşılamaz dediğiniz verilerinize, kısa sürede yeniden sahip olabilirsiniz. 

intel sunucu

Intel Sunucu Veri Kurtarma Hizmeti

Aşağıda yazılı modeller dışındaki modellerde de  veri kurtarma hizmeti verilmektedir.
 
 • Intel S5000PSL
 • Intel S5000PAL
 • Intel SRCSAS144E
 • Intel SRCSAS18E
 • Intel SRCU42E
 • Intel SRCU42X
 • Intel SRCZCRX
 • Intel SRCS28X
 • Intel SRCU42L
 • Intel SRCU41L
 • Intel SRCS16
 • Intel SRCS14L