icon
Türkiye'nin Her Yerinden 444 36 98

PCB kartı, baskılı devre kartının kısa adıdır. Baskılı devre kartı (PCB), farklı yalıtkan malzeme ve materyaller yardımıyla üretilmiş plakalar şeklinde tanımlanabilir. PCB kartı yüzeyi, elektronik devre unsurlarının monte edilebilmesi için bakır gibi çeşitli iletken maddeler yardımıyla oluşturulmuş yollardan ve adalardan oluşur. PCB kartı genellikle OrCad, Proteus ve Protel, PCAD gibi tasarım programları yardımıyla çizilir. Elektronik devre elemanlarını bir arada tutan PCB kartını daha yakından inceleyelim.
PCB Kartının Arızalanmasının Sonuçları

PCB kartında sorun yaşanması, kullanıldığı cihazın çalışmayı durdurmasına veya işlevsel özelliklerini yerine getirememesine neden olur. Her ne kadar dayanıklı bileşenler olsa da PCB kartlarında çeşitli faktörlerin etkisiyle sorunlar yaşanması mümkündür. Elektronik cihazların asli bileşeni olan baskı devre kartlarındaki arızalar giderilmeden, elektronik cihazdan kusursuz bir performans elde edilemez ve hatta çoğu zaman cihazı kullanmak mümkün değildir.

PCB kartının arızalanmasının en önemli sonucu, kartın kullanıldığı elektronik cihazın işlevsel özelliklerinin kısmen veya tamamen kaybedilmesidir. Baskılı devre kartı arızası giderilmediği sürece ilgili cihazın sağlıklı bir biçimde kullanılması mümkün değildir. Dolayısıyla, problemin asıl nedeninin belirlenmesi amacıyla kartın incelenmesi, inceleme sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda en doğru çözüm yolunun bulunması gerekir. O halde, baskılı devre kartı arızasına yol açan yaygın nedenleri ifade edelim.

Baskılı Devre Kartı (PCB) Neden Arızalanır?

Baskılı devre kartı (PCB), oldukça geniş yelpazeli kullanım alanına sahiptir. Elektronik cihazların neredeyse tamamında kullanılan bu bileşen, aşağıda sıralandığı üzere çeşitli sebeplerden dolayı arızalanabilir. Elektronik cihazların ayrılmaz bir bileşeni olan baskılı devre kartlarının arızalanmasına yol açan başlıca nedenleri bilmek, risk faktörlerine karşı bilinçli olmak, PCB kullanımında herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına önemlidir. PCB arızalarının en yaygın sebepleri şunlardır:

 • Bileşen tasarım hatası,
 • Lehimleme sorunları,
 • Kimyasal (sıvı) sızıntı,
 • Bileşen bariyer kırılması,
 • Kötü bileşen yerleşimi,
 • Yanmış bileşenler,
 • Düşük kaliteli bileşenler,
 • Malzeme kusurları,
 • Bükülme ve kırılma,
 • Çevresel faktörler,
 • Kullanım süresi.

PCB Arızasının Yaygın Nedenleri

PCB kartları, akıllı cep telefonları, bilgisayarlar ve tabletler gibi iş ve sosyal yaşamımızın doğal seyri içinde sık sık kullandığımız elektronik cihazların birçoğunda kullanım alanı bulur. Baskı devre kartlarında yaşanabilecek herhangi bir problem, kartın işlevsel özelliklerine zarar vereceği için söz konusu elektronik cihazları sorunsuz bir şekilde kullanmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, hayatımızın olağan seyri içinde yaygın kullandığımız elektronik cihazları kullanmaya devam edebilmemiz için PCB arızasının giderilmesi önemlidir.

Baskılı devre kartlarında herhangi bir arıza tespit edildiğinde yapılması gereken, karta yönelik herhangi bir müdahalede bulunmadan uzman yardımına başvurmaktır. Zira, sistematiği ve yapısı itibariyle ileri elektrik ve mekanik bilgisi gerektiren baskılı devre kartlarına bilinçsizce yaklaşmak, beraberinde çok ciddi sorunların yaşanmasına neden olabilir. Mevcut soruna kıyasla daha ağır sonuçlarla karşılaşılmaması adına uzman desteğine başvurmak son derece değerli ve önemlidir.

 • PCB kartlarının verimini, performansını, işlevsel özelliklerini olumsuz etkileyecek her türlü çevresel faktör, PCB arızalarına neden olur. Fiziksel bir darbe veya elverişsiz ortam koşulları, baskılı devre kartlarında çeşitli sorunlar yaşanmasına yol açabilir.
 • Aşırı sıcak – soğuk hava koşulları, nem, toz ve kir gibi çevresel etkenler, PCB arızalarının en yaygın sebepleri arasında yer alır. Doğrudan karta yönelik darbe, kartın düşmesi, ezilmesi, karta yönelik aşırı güç yüklemeleri, güç dalgalanmaları, elektrik mekanizmasından kaynaklı problemler ve su gibi faktörler de PCB arızasına neden olabilir.
 • PCB arızalarının önde gelen bir diğer sebebi ise termal stres adı verilen ısı ve nem faktörüdür. Daima termal stres altında kalan bir PCB, lehim bağlantılarının zayıflaması sonucunda kart üzerindeki bileşenler zarar göreceğinden işlevini yerine getiremez. Bu durumda da PCB arızası gündeme gelecektir.
 • PCB kartının kullanım süresi yani yaşı da PCB arızasına neden olan asli nedenlerdendir. Kullanım süresine bağlı olarak kart üzerindeki bileşenlerden bazılarının bozulması mümkündür.
 • Kronik sorunlar ise bir diğer arıza kaynağıdır. Kronik sorunların ekseriyeti, kartın üretiminde veya montajında yaşansa da bazı hallerde sonradan da meydana gelebilir.

Baskılı Devre Kartı Arıza Tespiti

Baskılı devre kartı arızası, gözlem ve teknik tespit olmak üzere temelde iki farklı şekilde tespit edilebilir. Gözlem; baskılı devre kartının yer aldığı elektronik cihaz kullanıcısının, cihazını kullanırken çeşitli sorunlar yaşamasıdır. Kullanıcı, PCB arızası nedeniyle cihazını gereği gibi kullanamaz. Bazı vakalarda ise cihazın kısmen kullanımı dahi mümkün olmaz. Diğer tespit biçimi ise kartın uzman gözetiminden geçmesi, incelenmesi ve kontrol edilmesidir.

PCB teknolojisine hakim personeli ile baskılı devre kartı arızalarının tespitini ve arızanın giderilmesi hizmetini icra eden Gold Data – Veri Kurtarma uzmanlarına başvurmak için web sitemizin iletişim sekmesine erişebilir, iletişim araçlarını kullanarak müşteri destek birimimizle irtibat kurabilirsiniz. Prosedür, süreç, hizmet kalemlerimiz ve PCB arızası çözümü ücretleri başta olmak üzere merak ettiğiniz konular hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

PCB Kartı Arızası Nasıl Giderilir?

PCB kartı arızası nasıl giderilir? sorusu, baskılı devre kartında arıza yaşanmasına neden olan sorunun kaynağına göre farklı şekilde yanıtlanır. Zira, baskılı devre kartının işlevini kısmen ya da tamamen kaybetmesine yol açan tek bir neden olmadığı için, PCB kartı arızasının giderilmesi için başvurulacak yol ve yöntemler de tek bir prosedüre dayanmaz. Arızaya neden olan asli faktörün belirlenmesi, kart arızasının nasıl giderileceğinin belirlenmesinde önemlidir.

 • Önemli: Baskılı devre kartı (PCB) arızası, ancak uzman marifetiyle giderilir. Zira, PCB arızalarının tespiti ve çözümü, ileri düzey elektrik, elektronik ve mekanik bilgisi gerektirir. Arıza tespiti ve çözümünde yapılacak hatalı veya ihmali bir işlem, telafisi güç ve hatta imkansız sorunların yaşanmasına neden olabilir. PCB kartı arızasının giderilmesi amacıyla uzman yardımı almak, olumsuz sonuçlar yaşamamak adına en doğru yaklaşım olacaktır.

PCB Arızası Çözümü

PCB arızası çözümü için öncelikle arızanın sebebi belirlenmelidir. Arızanın doğru bir şekilde tespit edilmesinin ardından, sorunun nasıl giderileceğine ilişkin en sağlıklı çözüm yolu belirlenir. Arızanın doğru tespit edilmesi son derece önemlidir; zira, yanlış tespit, tıpkı hastalığın yanlış teşhisinde olduğu gibi yanlış tedavinin uygulanmasına ve dolayısıyla çok daha ağır sonuçların yaşanmasına neden olabilir. Bu bakımdan, PCB arızasına neden olan sorunun tespiti için uzman yardımına başvurmak gerekir.

Arızanın nedeni tespit edildikten sonra, baskılı devre kartının işlevini icra edememesine neden olan faktörün giderilmesi amacıyla optimum çözüm yolu geliştirilir. En ideal çözüm senaryosunun belirlenebilmesi için de yine uzman yardımı almak, bilinçli ve sağlıklı olan yaklaşımdır. Zira, PCB teknolojisinden bihaber ve teknoloji hakkında gereken bilgi, birikim ve deneyimden yoksun bir kişi tarafından yapılacak herhangi bir müdahale, mevcut sorundan çok daha ağır ve yeni sorunların yaşanmasına zemin hazırlar.

 • Gold Data – Veri Kurtarma; her biri ihtisas sahibi, yetkin ve deneyimli personeli ile PCB arızası tespiti ve çözümü hizmeti sunar. Yüksek yüzdeli başarı oranı, profesyonel hizmet, koşulsuz memnuniyet ve sürdürülebilir sonuçlar gibi ayrıcalıklı ve alternatifsiz özelliklerimizi deneyimlemek için iletişim kurabilirsiniz.