icon
Türkiye'nin Her Yerinden 444 36 98

Mekanik sabit diskler uzun vadeli kullanıma elverişliyken, mekanik sabit disklere kıyasla birçok önemli özelliği ve işlevi bulunan SSD’lerin zamanla neden bozulduğu merak konusu. Türkçe karşılığı Katı Hal Sürücüsü olan SSD’ler, bir diğer veri kayıt aygıtı olan mekanik sabit disklere göre daha yeni bir teknolojidir. Yeni bir teknoloji üzerine geliştirilen SSD’ler, pek çok açıdan alternatifsiz avantajlar ve önemli artılar sunar. Ancak, zamanla bozulmaları, belki de tek dezavantajı ve eksi yönü olarak öne çıkar.
SSD’ler Neden Zamanla Bozulur?

SSD’ler neden zamanla bozulur? sorusuna yanıt verebilmek için SSD ve mekanik sabit diskler arasındaki işlevsel farka değinmek gerekir. Her iki depolama birimi arasındaki işlevsel farkı şu şekilde açıklayabiliriz: mekanik sabit disklerin depolama alanı, gereksinim duyulması halinde pek çok kez tekrar yazdırılabilen verileri tutabilmekte ve ilgili diske herhangi bir zarar gelmediği sürece kullanılabilmekteyken, SSD’lerde verileri tutmakla görevli hücrelerin her biri sınırlı sayıda veri yazdırabilmekte.

SSD’lerde görülen bu durumun temel nedeni ise şu şekilde özetleyebiliriz: ne zaman bir yazdırma işlemine ihtiyaç duyulsa, bir hücredeki herhangi bir verinin, bulunduğu hücre kullanılmadan önce silinmesi gerekir. Yazdırma, silme ve tekrar yazdırma şeklinde devam eden prosedür ise hücrelerde ve hücreler arasındaki izolatörde hasara neden olur. Bu hasar sonucunda ise tekil hücrelerin yüklenmesi olanaksızlaşır. SSD’ler neden zamanla bozulur? sorusunun yanıtı da açıkladığımız bu işlevsel döngü sürecinde yatar.

SSD’lerin zamanla bozulmasının tek bir nedeni olmamakla birlikte, en yaygın nedenini açıklamış bulunuyoruz. Fakat, belirttiğimiz üzere, SSD’ler farklı sebeplerden dolayı da işlevini yitirebilir. SSD kaynaklı sorunlarla karşı karşıya kalındığında herhangi bir müdahalede bulunmamak, doğrudan uzman yardımına başvurmak en doğru yaklaşım olacaktır. Zira, SSD’ye uygulanacak hatalı veya ihmali bir işlem, telafisi güç sorunlara zemin hazırlayabileceği gibi SSD’nin tamamen kullanılamaz duruma gelmesine de sebep olabilir.

GOLD DATA Veri Kurtarma, SSD özelinde yaşanan sorunlara karşı uzman personeli ile başarılı çözümler sunar. Zamanla bozulan, işlevsel özelliklerini yerine getirmekte güçlük çeken veya tam performans göstermekte zorlanan SSD’ler için yenilikçi yaklaşımla icra ettiğimiz çözümler, SSD’deki mevcut sorunun tamamen giderilmesine, işbu sorun sebebiyle olası veri kayıplarının önüne geçilmesine ve SSD’nin iyileştirilerek optimize edilmesine yardımcı olur.

SSD Arızası Belirtileri Nelerdir?

SSD arızalarının çeşitli nedenleri olduğu için arıza belirtilerinde de tek tip bir belirtiden söz etmek mümkün değil. Hatta, bazı vakalarda herhangi bir belirti dahi gözlenmez. SSD’ler, güç kaynakları olan kapasitörlere bağımlı yaşar. İçeriğinde hareketli parça içermeyen SSD’ler, genellikle fiziksel etkenlerden kaynaklı değil; güç dalgalanmaları, voltaj değişimleri, mantıksal hatalar vb. dahili faktörlerden kaynaklı arızalanır. Bu bakımdan, herhangi bir SSD’de arıza olup olmadığının, detaylı bir inceleme yapılmaksızın bilinmesi güçtür.

Geleneksel sabit disklerin sistem biriminden gelen bip, hışırtı, öğütme vb. sesler aksine, arıza halinde herhangi bir ses veya uyarı vermeyen SSD’lerin, herhangi bir sorun olup olmadığı konusunda emin olunabilmesi için uzman marifetiyle incelenmesi gerekir. Fakat, SSD’de bir arıza olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe oluşturan belirtiler de yok değildir. Aşağıda sıralanan bu tür belirtilerle karşı karşıya kalındığında uzman yardımı almak en doğru yaklaşımdır:

 • Cihaz ön yükleme yapmaz.
 • Aşırı yavaş çalışır.
 • Etkin uygulamalar donar veya çöker.
 • Mavi ya da siyah ekran hataları alınır.
 • Sürücü salt okunur duruma gelir; bilgiler okunabilir ve fakat düzenlenemez.

Sıralanan belirtilerin bir ya da birkaçını gözlemeniz halinde, verilerinizin kaybedilmemesi amacıyla disk sağlığınızın kontrol edilmesi, herhangi bir sorun gözlenirse giderilmesi gerekir.

SSD Ömrünü Artırmak İçin Yapılması Gerekenler

SSD sürücülerin, kullanıcılarına sunduğu alternatifsiz özellikler, işletim sistemlerinde geleneksel sabit disk kullanımının azalmasının ve yerini SSD sürücülere bırakmasının temel nedenidir. Verim, üretkenlik ve performans açısından sunduğu avantajlarıyla öne çıkan SSD’lerin uzun süre kullanılabilmesi için ne yapılması gerektiği, SSD kullanıcıları tarafından merak konusu. Rehberimizde sıralanan adımları takip etmeniz halinde SSD’nizin optimize durumda çalışmasını sağlayabilir ve kullanım ömrünü artırabilirsiniz:

 • Windows’un sanal belleği, swap nedeniyle SSD diki kendi uzantısı gibi görebilir ve diskin yoğun bir biçimde yazılmasına sebep olabilir. Bu durum, SSD performansında ve kullanım ömründe düşüşe neden olabilir. SSD ömrünü artırmak için swap sayfa dosyasını SSD’den farklı bir diske, mesela sabit sürücüye taşımak yararlı bir müdahale olabilir.
 • SSD’nizi daha uzun süreler kullanabilmek için yararlanabileceğiniz bir diğer yöntem ise Windows sisteminde yer alan Hazırda Beklet modunu kapatmaktır. Çünkü, Hazırda Beklet modu aktif edildiği takdirde SSD’nin yazma kapasitesi yoğun bir şekilde kullanılır ve yoğun kullanım sonucu SSD’nin kullanım ömrü olumsuz etkilenir.
 • SSD sürücüler verileri kaydederken bloklar halinde hareket eder ve bloklar dağınık olsun veya olmasın, sürücünün herhangi bir yerinde bulunan blokları okuyabilir. Dolayısıyla, SSD’nizde birleştirme komutunu çalıştırmanız – istisna haller dışında – gerekli değildir. Aksi takdirde, diskin okuma ve yazma işleminde yavaşlama ve yavaşlamaya paralel olarak kullanım ömründe azalma meydana gelir.
 • SSD’nizin kapasitesini daima tam kullanmanız da kullanım ömrüne olumsuz etki eder. Zira, SSD sürücünüzün tam kapasitede bulunması, aygıtın yazma hızı performansını önemli ölçüde düşürür. Tam kapasite kullanımda SSD hız performansının düşmesinin temel nedeni, tam kapasite halinde kullanılabilir alan bulmanın zorluğundan ve dosyaları hareket ettirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulmasından ileri gelir. Yazma hızı performansından eksiksiz verim almak için SSD’nizin dörtte birlik kapasitesini boş bırakabilirsiniz.
 • Swap alanını yoğun kullanmaktan kaçınmanız, SSD’nizin daha uzun süreler tam performans göstererek çalışabilmesi adına doğru bir yaklaşım olacaktır. Linux OS’de, /etc/sysctl.conf dosyasına parametre ekleyebilir ve bu sayede swap kullanımı azaltabilir ya da swap bölümünü bir başka depolama sürücüsüne transfer edebilirsiniz.
 • Düşük voltaj, akım dalgalanmaları gibi elektriksel sorunlara karşı bilinçli olmak önemlidir. Zira, elektriksel problemler SSD ömrünü ve performansını olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında yer alır. SSD’nizin anti – statik elektriğe maruz kalmaması adına alabileceğiniz önlemler, veri kayıt biriminden daha uzun süreler verim alabilmenize yardımcı olacaktır.

SSD’nizdeki verilerin kurtarılması, işlevsel sorunların giderilmesi, kusursuz performans elde edilebilmesi için optimize edilmesi ve arızaların tespit edilerek eniyilenmesi adına tarafımıza başvurabilir, yüksek başarı yüzdesiyle sunduğumuz çözümlerimizi deneyimleyebilirsiniz.