icon
Türkiye'nin Her Yerinden 444 36 98

Hard disk (sabit disk – HDD), veri depolama amacıyla kullanılan manyetik kayıt ortamıdır. Teknolojik gelişmelerle birlikte boyutları küçülen ve işlevsel özellikleri geliştirilen hard diskler, ilk üretildiği dönemlerdeki boyutları ve fiyatları sebebiyle yalnızca belirli yerlerde kullanım alanı bulurken, bugün elektronik cihazların birçoğunda kullanılmaktadır. Hard disklerin en yoğun kullanım yeri ise bilgisayarlardır. Bilgisayarlarda yardımcı ve kalıcı bellek olarak işlev gösterirler.
Motor Arızası ve Kafa Çarpması

Elektriksel arızalar, düşme – çarpma gibi sebeplerle diskte oluşan hasarlar, yanma ve ıslanma gibi nedenlerle meydana gelen hasarlar ve diskin kullanım ömrünün dolması dolayısıyla oluşan sorunlar vb. durumlarda hard disklerde kısmen veya tamamen işlev kaybı yaşanabilir. Sabit disklerde görülen arızaların nedenlerini; fiziksel nedenler, mekanik nedenler ve mantıksal nedenler olmak üzere üç başlığa ayırabiliriz. Motor arızası ve kafa çarpması ise hard disklerin fiziksel nedenlerle arızalanması başlığı altında incelenir.

Hard disk motor arızası ve kafa çarpması, en sık karşılaşılan hard disk arızaları arasında yer alır. HDD motor arızası kapsamında değerlendirilen kafa çarpması, hard diskin düşmesi veya hard diske yönelik fiziki darbeler sonucu oluşur. Okuyucu kafanın kullanım ömrünü tamamlaması da işlevsel özelliklerinin yitirilmesine ve dolayısıyla motor arızasına yaşanmasına neden olabilir. Bazı vakalarda ise spesifik sorunlardan kaynaklı motor arızası ve kafa çarpması sorunu da yaşanabilir.

Hard Disk Motor Arızası ve Kafa Çarpması

Özellikle bilgisayarlarda veri depolamak amacıyla yaygın kullanım alanı bulan sabit diskler, çeşitli sebeplerden dolayı kısmen ya da tamamen işlevini yitirebilir. İşlevini yerine getiremeyen hard diskler ile ilgili en önemli sorun ise hard diskte depolanan verilerin nasıl kurtarılacağıdır. Hard disk içerisindeki verilerin kurtarılması teknik bir işlem olup yalnızca uzman marifetiyle icra edilebilir. Aksi takdirde, hard diske yönelik hatalı veya ihmali bir davranış, telafisi mümkün olmayan ağır sonuçlara zemin hazırlayabilir.

Hard disk arızaları arasında oldukça yaygın olan kafa çarpması, genellikle hard disk motorunda sorun yaşanmasına ve dolayısıyla hard diskin gereği gibi kullanılamamasına neden olur. Web sitemizin iletişim sekmesine erişim sağlayabilir, yaşadığınız hard disk sorunu hakkında destek birimimizle görüşebilir, prosedür ve süreç hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Sabit diskin plakalarının dönmesine engel olan çeşitli faktörlerden söz edilebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Kontrol kartında elektriksel sorunlar,
  • Kara çarpması (hard diskin okuma – yazma kafalarının disk plakalarına çarpması sonucu oluşur ve farklı sebeplere bağlı gelişebilir),
  • Disk motorunun tutukluk yapması nedeniyle plakalara güç verilmemesi ve plakaların dönememesi.

Motor Arızası ve Kafa Çarpması Neden Olur?

Motor arızası ve kafa çarpması sorununa neden olabilecek faktörleri tek tek incelemek isabetli ve açıklayıcı bir yaklaşım olacaktır. Zira, kafa çarpmasına ve dolayısıyla motor arızasına yol açan tek bir neden yoktur. İlk olarak, sabit diskin darbe almasına değinelim. Hard diskiniz yere düşebilir, ciddi bir şekilde sarsılabilir veya sert bir darbe alabilir. Tüm bu fiziksel darbeler sonucunda hard diskte dönme sorunu oluşabilir. Sabit diskinizi yere düşürmeniz halinde çoğu zaman kara çarpışması yaşanır.

Sabit sürücünün yere düşmesiyle birlikte yaşanan kafa çarpması/çarpışması; okuma – yazma kafası ile plakaların birbirine çarpmasına yol açar. Fiziksel darbe sonucunda okuma ve yazma kafaları, sabit diskinizin veri deposu olan plakalar arasında sıkışabilir. Sıkışan plakalar ve kafalar kendilerini serbest bırakma yönünde eğilim göstereceğinden dolayı sabit sürücünüzden titreme hissedebilir ve titreşim sesi duyabilirsiniz. Profesyoneller, bu tür bir durumda başvurulacak en doğru mercidir.

Kafa çarpması sorunu yaşayan hard diskinize yönelik herhangi bir müdahalede bulunmadan uzman yardımına başvurmanız önemlidir. Aksi takdirde, hatalı veya ihmali bir işlemde bulunmanız halinde telafisi güç ve hatta imkansız sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sabit diskinizin veya verilerinizin problemsiz bir biçimde kurtarılabilmesi için özenli, dikkatli, bilinçli ve kapsamlı bir çalışma yapılması elzemdir. Motor arızası ve kafa çarpması başlığı altında incelenmesi gereken bir diğer husus ise elektrik kesintisidir.

Elektronik cihazlar gibi sabit diskler de elektrik kesintileri ve güç dalgalanmalarına karşı dirençli değildir. Sabit sürücünüz, çeşitli sebeplerle yaşanabilen voltaj artışı veya ani elektrik dalgalanmaları karşısında zarar görebilir. Hard disk bileşenlerinin zarar görmesine neden olan elektriksel sorunlar sonucunda sabit sürücünüzün kontrol kartında problem oluşabilir. Fakat, hard diskin gürültülü dönmesine sebep olan sorunlar ile diskin kontrol kartı arasında yakın bir ilişki yoktur.

Hard disk plakaları, hard diskin önemli bir bileşeni olan güç motoru tarafından verilen enerji ile döndürülmektedir. Hard diskin şok veya ani aksamalara ya da fiziki darbelere maruz kalması, motor üzerindeki rulmanları olumsuz etkiler. Oldukça hassas bir yapıya sahip olan rulmanlar, söz konusu durumların etkisi altında kaldığı takdirde tutukluk yapabilir, motor kısmen ya da tamamen çalışmayabilir, plakaların dönmemesi sorunu yaşanabilir.

Söz konusu sorunun yaşanması halinde öncelikle plaka değiştirme işlemine başvurulur. Sabit diskteki bileşenler özenle ve dikkatle çıkarılarak sorunlu parçaların hard diskten ayrılması sağlanır. Ayrılan parçalar donör sürücüye aktarılır ve plakaların dönmesi sağlanır. Son derece yüksek yüzdeli başarı oranı sunan bu yöntem, kompleks ve sıkı bir işlem prosedürüne dayanır. Bu nedenle, prosedürün mutlaka uzman marifetiyle yerine getirilmesi gerekir.

Hard Disk Kafa Vurma Arızası Çözümü

Sabit diskteki optik okuyucu başlıklarda oluşan arızların çıkardığı sesler “kafa vurma, kafa çarpması, kafa çarpışması” gibi kavramlarla ifade edilir. Hard diskten çıkan sesler, istisna durumlar hariç, okuma kafaları ile plakaların çarpışması sonucu oluşur. Okuma – yazma kafalarının arızalanması halinde, arızalı kafaların uyumlu bir donör çifti ile değiştirilerek verilere ulaşılması gerekir. Aksi takdirde, hard diskte depolanan verilere erişmek mümkün değildir.

Hard disk kafa vurma arızasının giderilebilmesi amacıyla başvurulan donör yöntemi, hard disk teknolojisi üzerinde yetkinlik ve deneyim sahibi bir uzman yardımıyla icra edilmelidir. Hard disklere ilişkin ileri düzey teknik bilgiye ve pratik tecrübesine sahip değilseniz, sabit sürücünüze herhangi bir müdahalede bulunmadan uzman yardımı almalısınız. Zira, hatalı veya ihmali bir davranış, mevcut sorununuzun çok daha ağır bir hal almasına ve verilerinize hiçbir zaman ulaşamamanıza neden olabilir.

Gold Data – Veri Kurtarma; Hard disklerde motor arızası ve kafa çarpması başta olmak üzere, veri depolama aygıtlarında yaşanan arızalara yönelik %99 gibi son derece tatminkar bir başarı yüzdesiyle hizmet vermektedir. Her biri alanında ihtisas ve yetkinlik sahibi uzmanlardan oluşan personeli ile hizmet veren Gold Data ile iletişime geçebilir; müşteri destek birimi ile yapacağınız görüşmede hard diskinize ilişkin sorundan söz ederek nasıl bir prosedür izleneceği hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

  • Önemli: HDD motor arızası ve kafa çarpması sorunu için herkesin rahatlıkla uygulayabileceği, mutlak çözüm sunan pratik bir yöntem mevcut değildir. Yalnızca kafa çarpması problemi değil; hard diskleri etkileyen herhangi bir arızada uzman yardımına başvurmak, çok daha ciddi sonuçların yaşanmaması adına en doğru yaklaşım olacaktır. Aksi takdirde, ilgili hard diskte depo edilen verilere ulaşmak son derece güç ve hatta kimi durumlarda imkansız olabilir.